Aktualności

 

Rada klasyfikacyjna kończąca bieżący semestr odbędzie się

w dniu 21 czerwca 2015 roku po zakończeniu ustalonych zajęć.

Wszyscy nauczyciele proszeni są o obecność od godziny 8:00, celem uzupełnienia dokumentacji.

Słuchacze, którzy nie uzyskali zaliczeń, zobowiązani są do złożenia przed radą pedagogiczną podania,

z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminów.

 

facebook linkOpiekun Medyczny  w całości za darmo - ZAPRASZAMY