Aktualności

Słuchacze chcący przystąpić do zewnętrznego egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji: maj - lipiec 2015, 
muszą złożyć w sekretariacie szkoły deklaracje do dnia 26 stycznia 2015r.

 

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły 
dla s. II opiekuna medycznego odbędzie się 25.01.2015r. o godzinie 10:00


Świadectwa uzyskane w sesji egzaminacyjnej - styczeń 2015, 
będą do odebrania  27 marca 2015r. w sekretariacie szkoły.


Rozdanie świadectw dla s. VI liceum ogólnokształcącego 
odbędzie się 25.01.2015r. o godzinie 10:00.


facebook link

Opiekun Medyczny  w całości za darmo - ZAPRASZAMY