Aktualności

facebook link

UWAGA MATURZYŚCI !!! - Zdający ustny egzamin z języka polskiego zobowiązani są
do dostarczenia do dn. 4 kwietnia 2014 r. wykazu bibliografii i materiałów pomocniczych
wykorzystywanych podczas prezentacji wybranego wcześniej tematu.

Opiekun Medyczny  w całości za darmo - ZAPRASZAMY